SIEVIN RAUHANYHDISTYSTEN HISTORIA

Ruotsin Lapissa alkanut lestadiolainen herätysliike rantautui Kalajokilaaksoon 1860- luvulla. Sieviin se tuli ensimmäisenä Lahdenperälle todennäköisesti vuonna 1867, kun seppä Fabian Lahti sai uskoa omakohtaisen syntien anteeksiantamuksen evankeliumin. Sittemmin liike levisi nopeasti kaikille kyläkunnille. Kirkonkylälle se saapui pian Lahdenperän jälkeen, kun ylivieskalainen Mikko Jakola muutti kirkonkylän Niemelänkankaalle.

Vanhoillislestadiolaisten määrän kasvaessa seurat lisääntyivät ja niiden järjestäminen vakiintui. Tuli tarve järjestäytyneeseen toimintaan. Sievin Ylipään Rauhanyhdistys perustettiin Kiiskilänkylälle vuonna 1938, ja samana vuonna perustettiin myös Sievin Jyringin Rauhanyhdistys. Muut Sieviin perustetut rauhanyhdistykset olivat Sievin Leppälän ja Lahden Rauhanyhdistys (1946), Sievin Jokikylän Rauhanyhdistys (1947), Sievin Alapään Rauhanyhdistys (1951) ja Sievin Järvikylän Rauhanyhdistys (1951).

Seuroja pidettiin aluksi kodeissa, mutta seuratoiminnan vilkastuessa tuli tarve hankkia omia toimitiloja. Jyringin Rauhanyhdistys osti toimitilakseen Multamäki- nimisen tilan vuonna 1939. Myös Lahdenperälle hankittiin oma seurahuone vuosien 1940-41 tienoilla. Sievin Ylipään Rauhanyhdistyksen toimitilatarve ratkesi, kun se sai ostaa Ahonpään lakkautetun koulupiirin koulukiinteistön toimitiloikseen vuonna 1983.

1970-luvulla Järvikylän, Jokikylän ja Leppälä-Lahden Rauhanyhdistykset liittyivät Jyringin Rauhanyhdistykseen. Toiminnan lisääntyessä ja keskittyessä yhä enemmän Jyringin toimitalolle täytyi toimitaloa laajentaa tiuhaan tahtiin. Vuonna 1972 vanhan toimitalon kylkeen rakennettu 200 hengen seurasali kävi pian pieneksi, ja taloa laajennettiin lisää vuosina 1976, 1982 ja 1986. Syyskuussa 2007 vietettiin Sievin Ry:llä jälleen avajaisjuhlaa, kun toimitalo sai kokonaan uuden 500 hengen seurasalin ja uudet kerhotilat.

SRK:n suviseurat järjestettiin Sievissä vuonna 1976. Historiallista leimaa Sievin suviseuroille toi se, kun suviseurojen yhteydessä pidetyssä SRK:n vuosikokouksessa hyväksyttiin uudistuksen kohteena ollut Siionin laulujen kokoelma ja seurojen saarnat äänitettiin myyntiä varten ensimmäistä kertaa.

Vuoden 2008 suviseurojen järjestelyvastuu oli jälleen Sievin rauhanyhdistyksillä yhdessä Ylivieskan Rauhanyhdistyksen kanssa. Lestadiolainen kristillisyys on vaikuttanut Sievissä toistasataa vuotta. Lähivuosikymmenet ovat olleet vireän toiminnan aikaa. Seurojen, tärkeimmän toimintamuodon, lisäksi on tullut lapsi- ja nuorisotyö. Kaiken toiminnan tarkoitus on ollut ja on edelleenkin Jumalan sanan esillä pitäminen.

Lähde: Kylvövainioilta Sievin lestadiolaisuudenja rauhanyhdistysten vaiheita. (Toim. Merja Sorjanen.)